Pozvánka

 
18
led

POZVÁNKA na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky, dne 18. ledna 2018 od 16:00 hod.

Text pozvánky...

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            

Pozvánka


 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 18. ledna  2018 od 16:00 hod.

 

Členská schůze se koná v náhradním termínu, protože na schůzi konané dne 6.12.2017 se nesešla usnášeníschopná většina členů.

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby  nepřítomnost na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit  osobu blízkou.

 

 

Zveme Vás na schůzi  s následujícím programem :

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Změny v obsazení představenstva a kontrolní komise BD Rezidence Hálkova

3)       Informace o změnách čl.základny, převodech podílů a vyloučených členech za rok 2016

4)       Zpráva o pohledávkách a závazcích

5)       Zpráva o účetní závěrce za r. 2015 (Kolfis) a 2016 (Kolfis)

6)       Zpráva kontrolní komise BD za r. 2016

7)    Zpráva představenstva za r. 2016

8)    Návrh na zvýšení  výše plateb záloh do fondu oprav, na základě mimořádného požadavku České  spořitelny a.s. z 8/2017

9)    Různé, závěr

 

Svolává dne 18.12.2017 představenstvo Bytového družstva Rezidence Hálkova.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.  

06
pro

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Text pozvnánky...

Pozvánka

 

 


na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 6. prosince  2017 od 16:00 hod. s  programem, který naleznete v sekci dokumenty.

06
pro

Pozvánka na shromáždění členů Společenství vlastníků Hálkova 1725/15

Text pozvnánky...

Pozvánka

 


na shromáždění členů  Společenství vlastníků Hálkova 1725/15, která se koná v banketce Restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky dne                   6. prosince 2017 přibližně v 17:30 po ukončení členské schůze BD Rezidence Hálkova s programem, který naleznete v sekci "dokumenty" těchto stránek.

18
zař

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Zveme Vás na na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v technické místnosti v podzemní garáži (1PP) v Rezidenci Hálkova , na ulici Hálkova 1725/15 v sekci A,dne 18. září  2014 od 16,00 hod. Program schůze naleznete v sekci dokumenty.

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            

Pozvánka


 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 18. ledna  2018 od 16:00 hod.

 

Členská schůze se koná v náhradním termínu, protože na schůzi konané dne 6.12.2017 se nesešla usnášeníschopná většina členů.

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby  nepřítomnost na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit  osobu blízkou.

 

 

Zveme Vás na schůzi  s následujícím programem :

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Změny v obsazení představenstva a kontrolní komise BD Rezidence Hálkova

3)       Informace o změnách čl.základny, převodech podílů a vyloučených členech za rok 2016

4)       Zpráva o pohledávkách a závazcích

5)       Zpráva o účetní závěrce za r. 2015 (Kolfis) a 2016 (Kolfis)

6)       Zpráva kontrolní komise BD za r. 2016

7)    Zpráva představenstva za r. 2016

8)    Návrh na zvýšení  výše plateb záloh do fondu oprav, na základě mimořádného požadavku České  spořitelny a.s. z 8/2017

9)    Různé, závěr

 

Svolává dne 18.12.2017 představenstvo Bytového družstva Rezidence Hálkova.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.  

06
pro

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Text pozvnánky...

Pozvánka

 

 


na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 6. prosince  2017 od 16:00 hod. s  programem, který naleznete v sekci dokumenty.

06
pro

Pozvánka na shromáždění členů Společenství vlastníků Hálkova 1725/15

Text pozvnánky...

Pozvánka

 


na shromáždění členů  Společenství vlastníků Hálkova 1725/15, která se koná v banketce Restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky dne                   6. prosince 2017 přibližně v 17:30 po ukončení členské schůze BD Rezidence Hálkova s programem, který naleznete v sekci "dokumenty" těchto stránek.

18
zař

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Zveme Vás na na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v technické místnosti v podzemní garáži (1PP) v Rezidenci Hálkova , na ulici Hálkova 1725/15 v sekci A,dne 18. září  2014 od 16,00 hod. Program schůze naleznete v sekci dokumenty.

-->
2014 www.bdostrava.cz © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com