Pozvánka

 
17
čce

Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova.

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            


Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 17.7.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na náhradní čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

 

Zveme Vás na náhradní čl. schůzi  s následujícím programem.

 

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů náhradní členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)       Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)    Různé, závěr

 

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a
746 01 Opava

 

Náhradní členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence Hálkova svolána dne 26.6.2018 jako řádná náhradní členská schůze.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

25
čna

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                         

   
                            

na  členskou schůzi družstva 

Bytové družstvo Rezidence Hálkova,

která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava 

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy,  aby svou neúčast 

na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme

pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz


Zveme Vás na čl. schůzi  s následujícím programem.

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného

          člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem

          Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)      Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií

          vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)      Různé, závěr

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady

pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce

KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a, 746 01 Opava


 Členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence

 Hálkova svolána dne 7.6.2018 jako řádná členská schůze.

 
 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

 

18
led

POZVÁNKA na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky, dne 18. ledna 2018 od 16:00 hod.

Text pozvánky...

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            

Pozvánka


 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 18. ledna  2018 od 16:00 hod.

 

Členská schůze se koná v náhradním termínu, protože na schůzi konané dne 6.12.2017 se nesešla usnášeníschopná většina členů.

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby  nepřítomnost na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit  osobu blízkou.

 

 

Zveme Vás na schůzi  s následujícím programem :

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Změny v obsazení představenstva a kontrolní komise BD Rezidence Hálkova

3)       Informace o změnách čl.základny, převodech podílů a vyloučených členech za rok 2016

4)       Zpráva o pohledávkách a závazcích

5)       Zpráva o účetní závěrce za r. 2015 (Kolfis) a 2016 (Kolfis)

6)       Zpráva kontrolní komise BD za r. 2016

7)    Zpráva představenstva za r. 2016

8)    Návrh na zvýšení  výše plateb záloh do fondu oprav, na základě mimořádného požadavku České  spořitelny a.s. z 8/2017

9)    Různé, závěr

 

Svolává dne 18.12.2017 představenstvo Bytového družstva Rezidence Hálkova.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.  

06
pro

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Text pozvnánky...

Pozvánka

 

 


na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 6. prosince  2017 od 16:00 hod. s  programem, který naleznete v sekci dokumenty.

06
pro

Pozvánka na shromáždění členů Společenství vlastníků Hálkova 1725/15

Text pozvnánky...

Pozvánka

 


na shromáždění členů  Společenství vlastníků Hálkova 1725/15, která se koná v banketce Restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky dne                   6. prosince 2017 přibližně v 17:30 po ukončení členské schůze BD Rezidence Hálkova s programem, který naleznete v sekci "dokumenty" těchto stránek.

18
zař

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Zveme Vás na na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v technické místnosti v podzemní garáži (1PP) v Rezidenci Hálkova , na ulici Hálkova 1725/15 v sekci A,dne 18. září  2014 od 16,00 hod. Program schůze naleznete v sekci dokumenty.

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            


Pozvánka na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 17.7.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na náhradní čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

 

Zveme Vás na náhradní čl. schůzi  s následujícím programem.

 

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů náhradní členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)       Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)    Různé, závěr

 

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a
746 01 Opava

 

Náhradní členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence Hálkova svolána dne 26.6.2018 jako řádná náhradní členská schůze.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

25
čna

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                         

   
                            

na  členskou schůzi družstva 

Bytové družstvo Rezidence Hálkova,

která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava 

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy,  aby svou neúčast 

na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme

pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz


Zveme Vás na čl. schůzi  s následujícím programem.

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Projednání námitek předsednictvem družstva vyloučeného

          člena družstva STASOF CZ s.r.o., IČ: 25842919, se sídlem

          Blanická 922/25, 12000 Praha-Vinohrady

3)      Vyúčtování záloh za rok 2017

4)       Informace o záměru opravy tepelné izolace balkónů a lodžií

          vybraných bytových jednotek ve 4 kvartálu 2018.

5)      Různé, závěr

Členové Bytového družstva se mohou seznámit s podklady

pro rozhodování o jednotlivých bodech v kanceláři správce

KOLFIS REAL s.r.o., Hany Kvapilové 2073/16a, 746 01 Opava


 Členská schůze je představenstvem Bytového družstva Rezidence

 Hálkova svolána dne 7.6.2018 jako řádná členská schůze.

 
 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.              

 

18
led

POZVÁNKA na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky, dne 18. ledna 2018 od 16:00 hod.

Text pozvánky...

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Opava, Hálkova 1725/25, PSČ 747 05

IČ: 294 47 291

Registrace: KS ostrava, oddíl Dr., vložka 5134

                                                                                            

Pozvánka


 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 18. ledna  2018 od 16:00 hod.

 

Členská schůze se koná v náhradním termínu, protože na schůzi konané dne 6.12.2017 se nesešla usnášeníschopná většina členů.

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby  nepřítomnost na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit  osobu blízkou.

 

 

Zveme Vás na schůzi  s následujícím programem :

 

Program :

 

1)       Zahájení, volba orgánů členské schůze

2)       Změny v obsazení představenstva a kontrolní komise BD Rezidence Hálkova

3)       Informace o změnách čl.základny, převodech podílů a vyloučených členech za rok 2016

4)       Zpráva o pohledávkách a závazcích

5)       Zpráva o účetní závěrce za r. 2015 (Kolfis) a 2016 (Kolfis)

6)       Zpráva kontrolní komise BD za r. 2016

7)    Zpráva představenstva za r. 2016

8)    Návrh na zvýšení  výše plateb záloh do fondu oprav, na základě mimořádného požadavku České  spořitelny a.s. z 8/2017

9)    Různé, závěr

 

Svolává dne 18.12.2017 představenstvo Bytového družstva Rezidence Hálkova.

 

 v.r.

...................……………………………………………..

VOLLENDET s.r.o

předseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Ivan Saran, jednatel společnosti

VOLLENDET s.r.o.

 

v.r.

...................……………………………………………..

SB Development s.r.o.

místopředseda představenstva

Bytové družstvo Rezidence Hálkova

Pavel Šenk, jednatel společnosti

SB Development s.r.o.  

06
pro

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Text pozvnánky...

Pozvánka

 

 


na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 6. prosince  2017 od 16:00 hod. s  programem, který naleznete v sekci dokumenty.

06
pro

Pozvánka na shromáždění členů Společenství vlastníků Hálkova 1725/15

Text pozvnánky...

Pozvánka

 


na shromáždění členů  Společenství vlastníků Hálkova 1725/15, která se koná v banketce Restaurace ASTRON, Ratibořská 101, Opava Kateřinky dne                   6. prosince 2017 přibližně v 17:30 po ukončení členské schůze BD Rezidence Hálkova s programem, který naleznete v sekci "dokumenty" těchto stránek.

18
zař

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Rezidence Hálkova

Zveme Vás na na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v technické místnosti v podzemní garáži (1PP) v Rezidenci Hálkova , na ulici Hálkova 1725/15 v sekci A,dne 18. září  2014 od 16,00 hod. Program schůze naleznete v sekci dokumenty.

-->
2014 www.bdostrava.cz © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com