Nástěnka

 

Členská schůze BD Rezidence Hálkova ze dne 25.6.2018 je svolána znovu v náhradním termínu dne 17.7.2018 !!!!!


Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, dne 25.6.2018 v 16:00 hodin se měla uskutečnit čl. schůze svolána představenstvenstvem  BD. Po provedené prezentaci přítomných členů BD, bylo konstatováno,  že schůze zúčastnilo pouze 16 členů z 38. Schůze byla prohlášena za usnášení neschopnou (bylo potřebných alespoň 20 členů na místě) a byla rozpuštěna. Nově je svolána v náhradním termínu na den 17.7.2018 v 16:00h. Nové oozvánky obdržíte poštou i elektronicky na Vaše adresy.

Členská schůze Bytového družstva Rezidence Hálkova se bude konat dne 25.6.2018.

Text příspěvku...

Zveme Vás na  členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON,

Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

Další informace o programu čl. schůze naleznete v sekci dokumenty a nástěnka této webové stránky.

Členská schůze BD Rezidence Hálkova ze dne 6.12.2017 bude svolána znovu !!!!!

Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, dne 6.12.2017 v 16:00 hodin se měla uskutečnit čl. schůze svolána představenstvenstvem  BD. Po provedené prezentaci přítomných členů BD, bylo konstatováno,  že schůze zúčastnilo pouze 17 členů z 38. Schůze byla prohlášena za neusnášenischopnou (potřebných 20 členů na místě) a byla rozpuštěna. Nově bude svolána v náhradním termínu a s ohledem na vánoce a konec roku,  zřejmě až v druhém týdnu ledna 2018. Pozvánky obdržíte i s žádostí o vydání plné moci pro Vašeho zástupce, pro případ Vaší neúčasti.

Shromáždění SVJ, dne 6.12.2017

Děkujeme za Vaší účast na shromáždění vlastníků SVJ, konaném dne 6.12.2017 v salónku restaurace Astron.

Dobrý den, v sekci stránek DOKUMENTY jsou pro Vás připraveny pozvánky na členskou schůzi našeho BD a shromáždění členů SVJ včetně jejich programů jednání.

Text příspěvku...

Notářské zápisy Členské schůze BD a SVJ ze dne 12.9.2014

Dobrý den, v sekci "dokumenty" jsou připraveny ke stažení či přečtení příslušné notářské zápisy ze dne 12.9.2014.

Zveme Vás na  členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON,

Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

Další informace o programu čl. schůze naleznete v sekci dokumenty a nástěnka této webové stránky.

Členská schůze BD Rezidence Hálkova ze dne 6.12.2017 bude svolána znovu !!!!!

Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, dne 6.12.2017 v 16:00 hodin se měla uskutečnit čl. schůze svolána představenstvenstvem  BD. Po provedené prezentaci přítomných členů BD, bylo konstatováno,  že schůze zúčastnilo pouze 17 členů z 38. Schůze byla prohlášena za neusnášenischopnou (potřebných 20 členů na místě) a byla rozpuštěna. Nově bude svolána v náhradním termínu a s ohledem na vánoce a konec roku,  zřejmě až v druhém týdnu ledna 2018. Pozvánky obdržíte i s žádostí o vydání plné moci pro Vašeho zástupce, pro případ Vaší neúčasti.

Shromáždění SVJ, dne 6.12.2017

Děkujeme za Vaší účast na shromáždění vlastníků SVJ, konaném dne 6.12.2017 v salónku restaurace Astron.

Dobrý den, v sekci stránek DOKUMENTY jsou pro Vás připraveny pozvánky na členskou schůzi našeho BD a shromáždění členů SVJ včetně jejich programů jednání.

Text příspěvku...

Notářské zápisy Členské schůze BD a SVJ ze dne 12.9.2014

Dobrý den, v sekci "dokumenty" jsou připraveny ke stažení či přečtení příslušné notářské zápisy ze dne 12.9.2014.

-->
2014 www.bdostrava.cz © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com