Nástěnka

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v Restauraci ASTRON, ul. Ratibořská 1537 v Opavě dne 7. 12. 2021 od 16:00 hod s následujícím programem:

Obsah pozvánky naleznete v záložce pozvánky..

Průkaz energetické náročnosti budovy (Rezidence Hálkova)

Vážení členové našeho BD a SVJ, chceme Vás informovat o vyhotovení PENB celé buduvy, které bylo zpracováno v září letošního roku. Ke stažení ho najdete v záložce DOKUMENTY

ZMĚNA ÚROKOVÉ SAZBY od 1.8.2019

Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, oznamujeme Vám, že na základě rozhodnutí banky ČS, a.s. ze dne 22.7.2019 byla nově stanovena výše fixního hypotéčního úroku na následující období 5 let a to  3% p.a. (ročně).


Dne 31.7.2019 je tak ukončena po 5 letech původní fixace z roku 2014 s úrokem 2,2% p.a..

Od 1.8.2019 bude tedy nově stanovena výše splátky DMÚ v nových měsíčních předpisech záloh, ty Vám budou doručeny jak elektronicky tak i v písemné podobě do poštovních schránek.

Písemnou podobu "Rozhodnutí ČS, a..s. u výši úroku ze dne 22.7.2019" naleznete v sekci dokumenty.

Členská schůze BD Rezidence Hálkova ze dne 25.6.2018 je svolána znovu v náhradním termínu dne 17.7.2018 !!!!!


Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, dne 25.6.2018 v 16:00 hodin se měla uskutečnit čl. schůze svolána představenstvenstvem  BD. Po provedené prezentaci přítomných členů BD, bylo konstatováno,  že schůze zúčastnilo pouze 16 členů z 38. Schůze byla prohlášena za usnášení neschopnou (bylo potřebných alespoň 20 členů na místě) a byla rozpuštěna. Nově je svolána v náhradním termínu na den 17.7.2018 v 16:00h. Nové oozvánky obdržíte poštou i elektronicky na Vaše adresy.

Členská schůze Bytového družstva Rezidence Hálkova se bude konat dne 25.6.2018.

Text příspěvku...

Zveme Vás na  členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON,

Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

Další informace o programu čl. schůze naleznete v sekci dokumenty a nástěnka této webové stránky.

Členská schůze BD Rezidence Hálkova ze dne 6.12.2017 bude svolána znovu !!!!!

Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, dne 6.12.2017 v 16:00 hodin se měla uskutečnit čl. schůze svolána představenstvenstvem  BD. Po provedené prezentaci přítomných členů BD, bylo konstatováno,  že schůze zúčastnilo pouze 17 členů z 38. Schůze byla prohlášena za neusnášenischopnou (potřebných 20 členů na místě) a byla rozpuštěna. Nově bude svolána v náhradním termínu a s ohledem na vánoce a konec roku,  zřejmě až v druhém týdnu ledna 2018. Pozvánky obdržíte i s žádostí o vydání plné moci pro Vašeho zástupce, pro případ Vaší neúčasti.

Shromáždění SVJ, dne 6.12.2017

Děkujeme za Vaší účast na shromáždění vlastníků SVJ, konaném dne 6.12.2017 v salónku restaurace Astron.

Dobrý den, v sekci stránek DOKUMENTY jsou pro Vás připraveny pozvánky na členskou schůzi našeho BD a shromáždění členů SVJ včetně jejich programů jednání.

Text příspěvku...

Notářské zápisy Členské schůze BD a SVJ ze dne 12.9.2014

Dobrý den, v sekci "dokumenty" jsou připraveny ke stažení či přečtení příslušné notářské zápisy ze dne 12.9.2014.

Zveme Vás na  členskou schůzi družstva Bytové družstvo Rezidence Hálkova, která se koná v banketce restaurace ASTRON,

Ratibořská 101, Opava Kateřinky,

dne 25.6.2018 od 16:00 hod.

 

Představenstvo BD Rezidence Hálkova žádá své vážené členy, aby svou neúčast na čl. schůzi řádně omluvili, telefonicky, e-mailem nebo písemně, doporučujeme pro případ neúčasti zplnomocnit osobu blízkou.  byty@rezidence-halkova.cz

Další informace o programu čl. schůze naleznete v sekci dokumenty a nástěnka této webové stránky.

Členská schůze BD Rezidence Hálkova ze dne 6.12.2017 bude svolána znovu !!!!!

Vážení členové Bytového družstva Rezidence Hálkova, dne 6.12.2017 v 16:00 hodin se měla uskutečnit čl. schůze svolána představenstvenstvem  BD. Po provedené prezentaci přítomných členů BD, bylo konstatováno,  že schůze zúčastnilo pouze 17 členů z 38. Schůze byla prohlášena za neusnášenischopnou (potřebných 20 členů na místě) a byla rozpuštěna. Nově bude svolána v náhradním termínu a s ohledem na vánoce a konec roku,  zřejmě až v druhém týdnu ledna 2018. Pozvánky obdržíte i s žádostí o vydání plné moci pro Vašeho zástupce, pro případ Vaší neúčasti.

Shromáždění SVJ, dne 6.12.2017

Děkujeme za Vaší účast na shromáždění vlastníků SVJ, konaném dne 6.12.2017 v salónku restaurace Astron.

Dobrý den, v sekci stránek DOKUMENTY jsou pro Vás připraveny pozvánky na členskou schůzi našeho BD a shromáždění členů SVJ včetně jejich programů jednání.

Text příspěvku...

Notářské zápisy Členské schůze BD a SVJ ze dne 12.9.2014

Dobrý den, v sekci "dokumenty" jsou připraveny ke stažení či přečtení příslušné notářské zápisy ze dne 12.9.2014.

-->
2014 www.bdostrava.cz © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com